Životní koučink 

Štěpán Pastula

kouč, travelcoach, lektor

Dostali jste se na své cestě k překážce, se kterou si nevíte rady? Potřebujete si utřídit hodnoty, získat nadhled nebo v sobě objevit skryté zdroje energie? Specializuji se na provádění vnitřní i vnější krajinou k vytyčenému cíli.


Absolvoval jsem vzdělávací program akreditovaný mezinárodní koučinkovou federací (ICF) a v průběhu své kariéry kouče jsem již odkoučoval desítky hodin.

Vedle klasického koučinku se specializuji na travelcoaching, kdy své klienty provádím do výjimečných destinací, které podporují procesy osobního růstu, uvědomování si vlastních hodnot a nahlížení na nové možnosti. Tento speciálním program propojuje koučink s dalšími metodami osobního rozvoje a vytváří příhodné prostředí nejen k vnitřní práci, ale i akci.


Během své profesní kariéry jsem nasbíral zkušeností v oblastech time-managementu, efektivní práce v týmu, komunikace, prezentace, kreativní tvorby a mezilidských vztahů. Koučink je účinnou metodou k budování cesty ke šťastnějšímu životu.

O co se na mých koučovacích sezeních můžete opřít:

  • Vzdělání akreditované mezinárodní koučinkovou federací ICF

  • Stovky odkoučovaných hodin

  • Odborné znalosti z kognitivních věd a psychologie

  • Pravidelné aktivní rozšiřování znalostí v oboru

  • Životní a profesní zkušenosti

  • Respektuji soukromí

  • Individuální přístup

  • Pouze prokazatelně ověřené metody


Základní informace o koučovacím setkání

Délka sezení 75 - 90 minut.

Nejste si jisti, jestli Vám mohu pomoci? Objednejte si 60 minutové seznamovací setkání. Sejdeme se k rozhovoru, kde se vzájemně poznáme, vysvětlím Vám způsob naší spolupráce a uvedu Vás do koučinku prostřednictvím krátké ochutnávky koučování. Úvodní sezení je zdarma.

Na toto seznamovací setkání můžete navázat přímo hodinou koučování za zvýhodněnou cenu 850,- . Rozhodnutí zda pokračovat je na Vás po první hodině.

Příklady témat, která řeším s klienty:

Osobní rozvoj, transpersonální rozvoj, time-management, změna kariéry, sebevědomí, prosazování se, vztahové záležitosti, work-life balance.

- Chci změnu a nevím jakou, nevím kde začít, co je pro mě prioritní a kam směřovat svoji energii.

- Začínám podnikat a potřebuji si ujasnit, co a jak.

- Točím se v kruzích, cítím vnitřní napětí a nespokojenost, co mám dělat?

- Potřebuji sdělit něco nepříjemného a nemám na to odvahu.

- Rád(a) bych zlepšil(a) komunikaci.

- Jak to mám všechno zvládnout?

Téma koučování je vždy o koučovaném. Ten sám rozhodne, na čem chce pracovat.

Koučování může probíhat i online, z pohodlí vašeho domova nebo z ciziny. Potřebujete mít stabilní internetové připojení a nainstalovaný Skype s kamerou (lze i bez)

Následuji Etický kodex ICF (mezinárodní federace koučů), všechny informace, které se o koučovaném dozvím během koučování, zůstanou mezi námi.  Týká se to i těch, které nepřímo vyplynou z rozhovoru. Na požádání zašlu nebo při první schůzce představím tento Etický kodex a vysvětlím jeho fungování v praxi.

Provázím klienty při řešení obtížných životích situací, se kterými se potýkají v práci nebo v soukromém životě. Pokud si přeje koučovaný zpětnou vazbu, poskytnu ji na požádání po koučovacím sezení. V průběhu sezení se vyhýbám jakékoliv formě manipulace s koučovaným.

K tomu abych byl dobrým průvodcem, procházím pravidelně supervizí a zúčastňuji se intervizních skupin. Zapojuji do práce nejrůznější přístupy, metody, techniky a pomůcky. Nejsem vyhraněným "jednooborovým" koučem.

Není obyčejného a nevýznamného tématu. Věřte, že i z našeho pohledu drobnost může ovlivňovat nás a naše široké okolí. Je třeba to zvědomit a pojmenovat. Pak se dějí zázraky.

Chcete se potkat osobně?