Průvodce po vnitřních a vnějších krajinách

"Život se neměří počtem nádechů a výdechů, ale okamžiky, které nám vzaly dech."

K tomuto heslu jsem dospěl a uvědomil si je na jedné ze svých delších cest po světě. Na naší pouti životem jsme zahlceni velkou spoustou podnětů, vlivů a informací, které odvádí naší pozornost právě od cesty, kterou se chceme ubírat. Díky tomu se dostavuje pocit nespokojenosti, frustrace, stres a později i zdravotní problémy.

Je jen na nás si zvolit, kterou cestou se vydáme, a využít možnosti převzít zodpovědnost, učinit změny a vyhnout se opětovným chybám. Myslíte že to nejde? Přesvědčím Vás o opaku.

Jsem průvodce a mým úkolem je jít kus cesty s Vámi. Cíl cesty je na Vašem rozhodnutí. Kam byste rádi došli? Jsem tu, abych vám ukázal to, co Vašemu zraku unikalo, čeho jste si sami nevšimli, i když chodíte stejnou cestou denně. Mohu Vás též zavést na nové místo, kde pobudete a bezpečně vyzkoušíte, jak se Vám tu líbí.

Již více než 10 let navštěvuji vzdálené končiny s cílem poznávat nové kultury, nová místa, nové lidi a skrze to vše poznat to nejdůležitější, sám sebe. Tato poznání nyní využívám a zprostředkovávám prostřednictvím různých technik a způsobů. Cesty k Vašemu cíli jsou různé. 

Kde je vůle, tam je cesta!

Z mého života

Po dokončení vysoké školy na ZČU, fakultě ekonomické, opouštím Čechy a vydávám se na studium "Vysoké školy ŽIVOTA". Kroky mě zavedly do Indie, Číny, chudých oblastí himálajských hor. V horách, kde jsem nějaký čas žil a podílel se na vzdělávacím projektu jedné neziskové organizace, nacházím největší poznání a učení právě u lidí žijících v podmínkách pro civilizovaný svět nepředstavitelných. Další kroky a velká poznání prošla přes oblasti afrických států, převážně DR Konga, kde jsem nějaký čas pracoval na misi humanitární organizace Člověk v tísni. V průběhu těchto životních etap rozšiřuji své dovednosti a schopnosti v rozličných oblastech, které nyní využívám jak v roli průvodce, tak kouče.

Chcete li mě poznat blíže, kontaktujte mě a dohodněte si schůzku, navštivte FB strány nebok osobní blog, který píši již od roku 2008 a popisuji zde průběh cest a poznání.

Na většinu otázek máme odpověď sami v sobě. A když ji nemůžeme nalézt, svět kolem nás je skvělé zrcadlo, ve kterém hledanou odpověď zajisté najdeme. Důležité je ztišit mysl, otevřít srdce a oči. K tomu Vás provedu různými cestami. Těším se na spolupráci.


Štěpán Pastula

Průvodce a profesionální kouč

Zkušenosti

- Praxe v oblasti koučování od roku 2017

- Průvodcování v himálajských oblastech Ladaku, Indie, Ugandy, Iránu, Kanady a Nového Zélandu od roku 2015

- Expediční školitel a hodnotitel DoFE

- Praxe s realizací výukových programů a lektorováním od roku 2010

- Zakladatel a ředitel festivalu Letem světem od r. 2012

- Koordinátor programu Letem světem na školách

- Koordinátor logistiky - Člověk v tísni, DR Kongo

- Koordinátor a dobrovolný učitel projektu školy - Surya, indická Himálaj

Kurzy a kvalifikace

- Lektor zážitkové pedagogiky, PŠL, z.s. (MŠMT-11489/2020-4-366)

- Řízení psychického rizika, PŠL, z.s. (MŠMT 471/2019-1-131)

- CoEdu (Coaching Education) - Profesionální kouč, program vedený podle standardů Mezinárodní federace koučů (ICF). (MŠMT 2436/2014-1-95)

-Kurz speciální přípravy pro krizové situace, Vojenská akademi Vyškov, ev.č 2018/006

- Expediční školitel a hodnotitel DoFE (MŠMT-18127/2014-1-613)

-Vystudovaný bakalářský program na ZČU, Fakulta Ekonomická, zaměření obchod a služby

- Pražská vysoká škola psychosociálních studií - Základy koučování

- Osvědčení průvodcovská činnost horská (MŠMT 032/2018-50)

- Zdravotnické kurzy ZDRSEM, FARIM, ČČK