Není dáno přání, aniž by současně nebyla dána síla jej splnit.

Reference

Co již mám za sebou?

Expedice do zahraniční od roku 2012 se zaměřením na osobnostní rozvoj.

Lektorská činnost od roku 2012

Certifikovaný profesionální kouč od roku 2018

Zakladatel a hlavní organizátor festivalu Letem světem a projektu Letem světem na školách

Expediční školitel a hodnotitel programu DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu)

Organizace a spoluúčast na rozvojových, vzdělávacích a osobnostně-rozvojových projektech v Čechách i zahraničí. Například:  No limits - Himalaya

Autor cestovatelského blogu Vostudas

S kým jsem spolupracoval?

 • 20. ZŠ Brojova ulice, Plzeň - Cesta do Himálaje
 • 25. ZŠ Chválenická ulice, Plzeň - Himálaj, Afrika
 • 11. ZŠ Baarova, Plzeň - Den s Afrikou, celodenní akce
 • Střední odborná škola ochrany osob a majetku, Plzeň - Indie, Kongo, Kanada
 • Střední průmyslová škola stavební, Chodské nám. Plzeň - Indie, Kongo, Kanada
 • Zš nám. Curieových, Praha - Sluneční škola v Himálaji
 • 1. ZŠ Litomyšl - Himálaj, Afrika - celodenní program
 • ZŠ a mateřská škola Nečtiny - Nový Zéland
 • 13. ZŠ Brno - Cesta do Himálaje
 • MÚ Slovany, Plzeň - příměstský tábor Slovany - Indie, Kongo, Kanada
 • 2. ZŠ Schwarzova, Plzeň - Cesta do Sluneční školy odkaz 2012, 2013, 2015
 • Sportovní a podnikatelská škola, Plzeň - DR Kongo, Humanitární a rozvojová pomoc
 • Základní škola Tymákov - Kanadskou divočinou
 • Církevní střední odborná škola Spálené Poříčí - Cesta do Himálaje
 • Základní škola Tymákov - Indie
 • Církevní střední odborná škola, Spáleném Poříčí - projektový den - Himálaj, Kongo

 • Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Plzeň - Putování se zvukem
 • Komunitní škola Plzeň - Koventýnka - Indie a Tibet
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň - DR Kongo
 • Masarykovo gymnázium Plzeň - Indická Himálaj
 • Přírodovědecká fakulta UK - Světoběžník - Indie 2016
 • ZŠ a MŠ Horšice, přísp. org. Horšice - Projektový den Afrika
 • Masarykovo gymnázium, Plzeň - Projekt Himaláya
 • ZŠ Nečtiny - projektový den Himálaj
 • Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň
 • Základní a mateřská škola Mendíků, Praha 4

 • Dětská skupina Božkov, Plzeň


Pro veřejnost a firmy:

 • Městská knihovna Boženy Němcové, Domažlice
 • Divadlo Pod lampou, Plzeň
 • M-klub, Plzeň
 • MÚ Plzeň Slovany
 • Svaz důchodců MÚ Slovany
 • Čajovna u Pekla, Plzeň
 • Dobrá čajovna, Plzeň
 • Čajovna Kutná hora
 • Festival Kolem světa, Praha
 • Festival Letem světem, Plzeň
 • L-klub, Plzeň
 • Kulturní centrum Spirálka, Domažlice
 • Turistické a informační centrum Kdyně
 • Kino Čakan, Domažlice
 • Kulturní a komunitní centrum Přeštice
 • Muzeum Nečtiny, Nečtiny
 • Čajovna V síti, Praha
 • Rock n Wall, Plzeň
 • Město Spálené Poříčí
 • UKZUZ Plzeň
 • Čajovna Mezi stromy, Brno
 • Brána k dětem, Brno
 • Informační centrum, Zámek, Spálené Poříčí
 • Čajovna Dharmasala, Praha
 • Inspirála, Plzeň
 • Skautský institut v Praze
 • Festival Nana, Týnec nad Labem
 • GASK - Galerie Středočeského kraje - Kutná hora
 • Klub cestovatelů Brno
 • Pilshub, Plzeň
 • Expediční klub Brno

Výstavy:

 • Divadelní klub, Plzeň - fotografická výstava - Život na střeše světa
 • Mazhaus plzeňské radnice - fotografická výstava - Demokratická republika Kongo
 • Plzeňská radnice - fotografická výstava - Život na střeše světa
 • Čajovna Kutná hora - fotografická výstava - Život na střeše světa
 • Obvodní knihovna Skvrňany - fotografická výstava - Život na střeše světa
 • KD Šeříková, Plzeň - fotografická výstava - Život v západní Kanadě
 • Obvodní knihovna Skvrňany - fotografická výstava - Demokratická republika Kongo
 • MKS Přeštice - fotografická výstava - Ze života v západní Kanadě
 • Muzeum Nečtiny, Nečtiny - Kanada
 • SPŠE Plzeň - Letem světem - výstava Kanadskou divočinou a Indie
 • Muzeum Nečtiny, Nečtiny - Himálaj a sever Indie
 • SPŠE Plzeň - Letem světem - výstava Indie

Jiné akce:

 • CESTA hudby - hudebně meditační setkání - Brno - knihkupectví Rituál
 • Muzikoterapie - Obvodní knihovna Skvrňany - Plzeň - Putování se zvukem za hranice všedních dní
 • Turistické a informační centrum Kdyně - Hudební doprovodné vystoupení
 • Muzikoterapie - Brána k dětem, Brno - odkaz
 • Koncert Cesta hudby, Plzeň - plakát ke stažení
 • Muzikoterapie - Knihovna Rituál, Brno - Putování se zvukem za hranice všedních dní
 • Expediční workshop a přípravné kurzy No limits Himalaya
 • Muzikoterapie - Inspirála Plzeň - Putování se zvukem za hranice všedních dní
 • Muzikoterapie - Totem Plzeň- Putování se zvukem za hranice všedních dní
 • Muzikoterapie - Spirála Plzeň - Putování se zvukem za hranice všedních dní
 • Srpen 2016 - Organizace a průvodcování v Malém Tibetu - No limits Himalaya (součástí též půlroční předodjezdová příprava studentů expedice) - ve spolupráci s klubem cestovatelů Plzeň

Za podpory a spolupráce

 • Městské kulturní středisko Přeštice
 • Plzeňský kraj
 • Obec Nečtiny - regionální muzeum Nečtiny
 • UMO 2 - Slovany
 • Plzeň město - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
 • RICOH