Cestovní koučink 

Aneb koučink na cestách

Jak nejlépe překlenout rozdíl mezi tím, kde jste, a tím, kde byste chtěli být? Pracujte na tom, připravte se a poté udělejte něco neobvyklého. Jako průvodce po vnitřních i vnějších krajinách Vám budu nápomocen.

Pro klienty koučinku nabízím speciální program kombinující koučování a prožitkové cesty (nejen) do zahraničí. Jedná se o program připravený v dohodnuté destinaci, do které odjíždí klient společně s koučem. Na tomto místě spolupracují a za pomoci různých technik a koučovacích nástrojů klient postupuje ke svému cíli. Pro vyšší efektivnost programu jsou tyto cesty podnikané s jednotlivci nebo v malých skupinkách o maximálním počtu tří klientů.   

Více informací o možnostech v roce 2018 naleznou klienti v klientské sekci.

Získejte pohled na na svět z jiného úhlu. Získejte nadhled, poznání podstatného, radost a smích do života. Rád se stanu Vaším průvodcem na cestách za poznáním sebe sama.

Proč musím být klientem, abych se mohl účastnit cestovního koučinku?

Jedná se o specifickou oblast zaměřenou na citlivá témata a změny v nestandardních podmínkách. V první řadě je třeba vybudovat důvěru mezi klientem a koučem. Díky předchozím sezením se vzájemně poznáme, vybudujeme si vztah a klient se ujistí o svém rozhodnutí k cestě.  Při klasickém sezení má klient možnost zorientovat se v problematice a posílí jistotu rozhodnutí pro změnu - vím, co chci, a vím proč.

Proč zrovna koučink na cestě?

V průběhu cesty pracuje klient za pomoci kouče a koučovacích technik na dosažení svého cíle. Prostředí a podmínky, ve kterých k tomu dochází, velmi ovlivňují výsledek práce. Proto se můžete posunout ve svém záměru mnohem efektivněji a Vaše rozhodnutí mají mnohem hlubší dopad. To vše z několika jednoduchých důvodů:

  • Mám čas jen sám na sebe. Oproštěn od nutnosti interakce s okolním prostředím (rodina, přátelé, spolupracovníci) mohu plně soustředit pozornost jen na své téma. Dochází k takzvanému odpojení. Dokážete si představit čtrnáct dní bez mobilního telefonu nebo internetu? 
  • Opustím své zajeté koleje a vytrhnu se ze zacyklení životních kruhů. Získám tím novou perspektivu, s níž mohu pracovat a využít její plody. 
  • Nové prostředí, noví lidé a podmínky aktivují naši pravou mozkovou hemisféru, jež má za následek kreativní přístup k věcem a hledání inovativních řešení. Přepneme do takzvaného cestovního režimu, kdy se naše mysl otevírá novým věcem a snáze přijímá změny.
  • Dostávám se do stavu, kdy díky novým perspektivám a za pomoci koučovacích technik a nástrojů změním  svůj pohled, zorientuji se v situaci a vytvořím strategii. V praxi tento program sahá daleko za naše původní cíle a ovlivňuje nás na úrovních personálních i transpersonálních.  
  • Odlišné prostředí a nová kultura nabízí inspiraci a rozšíření obzorů.  Místní filozofie, odlišné přístupy a způsoby života naplní Vaši truhlici poznání a umožní pohlédnout na svět novýma očima.

Jak dlouhý je tento program?

Každý člověk má individuální potřebu, každé téma potřebuje svůj čas. Zpravidla se jedná o jedno až dvoutýdenní pobyt, přičemž klient si sám nastaví hranice (zóna komfortu, intenzity pobytu apod.).

V případě tuzemských programů se jedná o prodloužené víkendy nebo jen víkendy.

Pokud klient nemá jasno, který z programů zvolit a jak jej nastavit, v průběhu koučovacích sezení tomuto tématu věnujeme prostor.

Nejbližší možný termín a destinace

Malý Tibet - indická Himálaj

Termín: 27.8.-5.9, (10 dní pobytu s programem včetně koučování)

Cena programu na požádání

Lidé od pradávna hledali v místech jako toto odpovědi na své životní otázky. Přicházeli do oblastí himálajských velikánů nalézt prostor pro sebe a své myšlenky. 

Zdejší krajina postrádá moderní komunikační technologie a civilizační výstřelky vůbec. Oproštěni od svazků a zacyklení všedních dnů, přichází možnost shlédnout ze "střechy světa" na svůj život, nadechnout se a spočinout . Program je přizpůsoben tempu klienta a den je vyváženě složen z koučovacích seancí, podpůrného programu a volného času. Ke každému klientovi je přistupováno individuálně a program přizpůsobujeme jeho aktuálním potřebám.

Nahlédnete na život obyčejných lidí žijících v neobyčejných podmínkách tohoto světa. Na odloučeném místě vysoko v horách pronikneme do tajemství pokory a přijetí.

Kontaktujte o více informací.