Životní koučink 

Co je koučování?

Koučování je metoda osobního rozvoje,která rozvíjí a zvyšuje potenciál lidí.

Základním nástrojem této metody je kvalitní vedení rozhovoru a vědomé naslouchání.

Základním předpokladem úspěšného koučování je chuť koučovaného na sobě pracovat a odhodlání ke změně, týkající se jakékoliv oblasti života.

Základní informace o klasickém sezení

Délka sezení 60 - 90 minut.

Nejste si jisti jestli vám mohu pomoci? Objednejte si seznamovací setkání. Sejdeme se k rozhovoru, kde se vzájemně poznáme, vysvětlím vám způsob naší práce a uvedu vás do koučinku prostřednictvím krátké ochutnávky koučování .

Tato první půl hodina je nezávazná a zdarma.

Příklady témat, která řeším s klienty

Osobní rozvoj, transpersonální rozvoj, time management, změna kariéry, sebebvědomí, prosazování se, vztahové záležitosti a work-life balance a mnoho dalších.

Konkrétně pak:

-Chci změnu a nevím jakou, nevím kde začít, co je pro mě prioritní a kam směřovat svoji energii.

- Začínám podnikat a potřebuji si ujasnit co a jak.

- Točím se v kruzích, cítím vnitřní napětí a nespokojenost, co mám dělat?

- Potřebuji sdělit něco nepříjemného a nemám na to odvahu.

- Rád bych zlepšil komunikaci.

- Jak to mám všechno zvládnout?

Téma koučování je vždy o koučovaném, ten sám rozhodne, na čem chce pracovat. Následuji Etický kodex ICF (mezinárodní federace koučů) z čehož vyplývá , že všechny informace, které se o koučovaném dozvím během koučování, zůstanou mezi námi.  Týká se to i věcí, které nepřímo vyplynou z rozhovoru. Na požádání zašlu nebo při první schůzce představím tento Etický kodex a vysvětlím jeho fungování v praxi .Provázím při řešení obtížných životích situací, se kterými se potýkají v práci nebo v soukromém životě. Pokud si přeje koučovaný zpětnou vazbu, poskytnu ji. Vyhýbám se jakékoliv formě manipulace s koučovaným. K tomu abych byl dobrým průvodcem, procházím pravidelně supervizí a zúčastňuji se intervizních skupin. Zapojuji do práce nejrůznější přístupy, metody, techniky a pomůcky, a nejsem vyhraněným "jednooborovým" koučem.

Není obyčejného a nevýznamného tématu. Věřte že i z našeho pohledu drobnost, může ovlivňovat nás a naše široké okolí. Je třeba to zvědomit a pojmenovat. Pak se dějí zázraky. 

Ceník

Koučování pro samoplátce

1 x sezení (60 min.) 700,-

sada 3 x sezení (60 min.) 1800,-

sada 5 x sezení (60 min.) 3000,-

Pro sociálně znevýhodněnené, maminky na mateřské, nezaměstané poskytuji koučovací služby za zvýhodněných podmínek po dohodě.

Koučování pro organizace


1 hodina koučování stojí 1500 Kč

Za jedno 90 minutové setkání zaplatí firma 2000 Kč.

Koučovací balíčky pro firmy

3x90 minut 5500 Kč

4x90 minut 7000 Kč

5x90 minut 8 500 Kč

Pro neziskové organizace je cena jako pro samoplátce

Můžete také využít zvýhodněné nabídky koučování v rámci nabídky Průvodce na cestě, kdy součástí programu a společného cestování do zahraničí, je několik koučovacích seancí před odjezdem i cestou v ceně. 


"Nikdy ti není dán sen, aniž by ti zároveň nebyla dána moc jej uskutečnit." Richard Bach