Kde je cesta, je i průvodce!

Nabízené cesty

V součastné době aktualizuji na tomto webu informace a termíny k jednotlivým destinacím.

Na požádání poskytnu aktuální info přímo.

Malý Tibet

Termíny/počet míst/obsazeno/prův.jazyk

Srpen 2018  - 10 osob - 6 - čeština

Září 2018 - 10 osob - 3 - angličtina

Zimní Himálaj Čadar

Termíny/počet míst/obsazeno/pr.jazyk

Únor 2018 - 8 osob - 2 - nestanoveno

Uganda

Termíny/počet míst/obsazeno/prúv.jazyk

Leden 2018 - 12 osob - 2 - nestanoveno

Západní Kanada

Nový Zéland

Peru

Indie

Irán

Evropské destinace