Cesta je cíl...

Reference

Co již mám za sebou?

Expedice do zahraniční od roku 2012

Lektorská činnost od roku 2012

Zakladatel a hlavní organizátor festivalu Letem světem a projektu Letem světem na školách

Expediční školitel a hodnotitel programu DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu)

Organizace a spoluúčast na rozvojových, vzdělávacích a osobnostně-rozvojových projektech v Čechách i zahraničí. Například:  No limits - Himalaya

Autor cestovatelského blogu Vostudas

S kým jsem spolupracoval?


Přednášky a besedy pro školy

 • 20. ZŠ Brojova ulice, Plzeň - Cesta do Himálaje
 • 25. ZŠ Chválenická ulice, Plzeň - Himálaj, Afrika
 • 11. ZŠ Baarova, Plzeň - Den s Afrikou, celodenní akce
 • Střední odborná škola ochrany osob a majetku, Plzeň - Indie, Kongo, Kanada
 • Střední průmyslová škola stavební, Chodské nám. Plzeň - Indie, Kongo, Kanada
 • Zš nám. Curieových, Praha - Sluneční škola v Himálaji
 • 1. ZŠ Litomyšl - Himálaj, Afrika - celodenní program
 • ZŠ a mateřská škola Nečtiny - Nový Zéland
 • 13. ZŠ Brno - Cesta do Himálaje
 • MÚ Slovany, Plzeň - příměstský tábor Slovany - Indie, Kongo, Kanada
 • 2. ZŠ Schwarzova, Plzeň - Cesta do Sluneční školy odkaz 2012, 2013, 2015
 • Sportovní a podnikatelská škola, Plzeň - DR Kongo, Humanitární a rozvojová pomoc
 • Základní škola Tymákov - Kanadskou divočinou
 • Církevní střední odborná škola Spálené Poříčí - Cesta do Himálaje
 • Základní škola Tymákov - Indie
 • Církevní střední odborná škola, Spáleném Poříčí - projektový den - Himálaj, Kongo

 • Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Plzeň - Putování se zvukem
 • Komunitní škola Plzeň - Koventýnka - Indie a Tibet
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň - DR Kongo
 • Masarykovo gymnázium Plzeň - Indická Himálaj
 • Přírodovědecká fakulta UK - Světoběžník - Indie 2016
 • ZŠ a MŠ Horšice, přísp. org. Horšice - Projektový den Afrika
 • Masarykovo gymnázium, Plzeň - Projekt Himaláya
 • ZŠ Nečtiny - projektový den Himálaj
 • Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň

Pro veřejnost a firmy

 • Městská knihovna Boženy Němcové, Domažlice
 • Divadlo Pod lampou, Plzeň
 • M-klub, Plzeň
 • MÚ Plzeň Slovany
 • Svaz důchodců MÚ Slovany
 • Čajovna u Pekla, Plzeň
 • Dobrá čajovna, Plzeň
 • Čajovna Kutná hora
 • Festival Kolem světa, Praha
 • Festival Letem světem, Plzeň
 • L-klub, Plzeň
 • Kulturní centrum Spirálka, Domažlice
 • Turistické a informační centrum Kdyně
 • Kino Čakan, Domažlice
 • Kulturní a komunitní centrum Přeštice
 • Muzeum Nečtiny, Nečtiny
 • Čajovna V síti, Praha
 • Rock n Wall, Plzeň
 • Město Spálené Poříčí
 • UKZUZ Plzeň
 • Čajovna Mezi stromy, Brno
 • Brána k dětem, Brno
 • Informační centrum, Zámek, Spálené Poříčí
 • Čajovna Dharmasala, Praha
 • Inspirála, Plzeň
 • Skautský institut v Praze
 • Festival Nana, Týnec nad Labem
 • GASK - Galerie Středočeského kraje - Kutná hora
 • Klub cestovatelů Brno
 • Pilshub, Plzeň

Výstavy

 • Divadelní klub, Plzeň - fotografická výstava - Život na střeše světa
 • Mazhaus plzeňské radnice - fotografická výstava - Demokratická republika Kongo
 • Plzeňská radnice - fotografická výstava - Život na střeše světa
 • Čajovna Kutná hora - fotografická výstava - Život na střeše světa
 • Obvodní knihovna Skvrňany - fotografická výstava - Život na střeše světa
 • KD Šeříková, Plzeň - fotografická výstava - Život v západní Kanadě
 • Obvodní knihovna Skvrňany - fotografická výstava - Demokratická republika Kongo
 • MKS Přeštice - fotografická výstava - Ze života v západní Kanadě
 • Muzeum Nečtiny, Nečtiny - Kanada
 • SPŠE Plzeň - Letem světem - výstava Kanadskou divočinou a Indie
 • Muzeum Nečtiny, Nečtiny - Himálaj a sever Indie

Jiné akce

 • CESTA hudby - hudebně meditační setkání - Brno - knihkupectví Rituál
 • Muzikoterapie - Obvodní knihovna Skvrňany - Plzeň - Putování se zvukem za hranice všedních dní
 • Turistické a informační centrum Kdyně - Hudební doprovodné vystoupení
 • Muzikoterapie - Brána k dětem, Brno - odkaz
 • Koncert Cesta hudby, Plzeň - plakát ke stažení
 • Muzikoterapie - Knihovna Rituál, Brno - Putování se zvukem za hranice všedních dní
 • Expediční workshop a přípravné kurzy No limits Himalaya
 • Muzikoterapie - Inspirála Plzeň - Putování se zvukem za hranice všedních dní
 • Muzikoterapie - Totem Plzeň- Putování se zvukem za hranice všedních dní
 • Muzikoterapie - Spirála Plzeň - Putování se zvukem za hranice všedních dní
 • Srpen 2016 - Organizace a průvodcování v Malém Tibetu - No limits Himalaya (součástí též půlroční předodjezdová příprava studentů expedice) - ve spolupráci s klubem cestovatelů Plzeň

Za podpory a spolupráce

 • Plzeň město - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
 • Městské kulturní středisko Přeštice
 • Obec Nečtiny - regionální muzeum Nečtiny
 • UMO 2 - Slovany
 • Plzeňský kraj

Nikdy Ti není dáno přání, aniž by Ti současně nebyla dána síla jej splnit.