Himálajské putování

Harmonogram příprav

30. květen - zaplacení zálohy 9 000,-

na účet č.: 262362036/0300 - VS: rodné číslo bez lomítka - Do zprávy napište: Himálajské putování

Úterý 22. květen - 1. informační  schůzka Plzeň (místo Kačaba, 18:30)

Úterý 12.červen - 2.informační schůzka (místo čajovna u Pekla, 18:30)

Víkend 22-24. červen - Víkend před odjezdem na šumavských horách

Úterý 10. července - 3. informační schůzka (zařizování víz 18:30, místo čajovna u Pekla )

Sobota 4. Srpna - Odlet do Himálaje

Říjen - popříjezdové setkání a sdílení fotek a zážitků. (Společné pro skupinu srpen a září)