Reference

Zakladatel a hlavní organizátor festivalu Letem světem a projektu Letem světem na školách

Expediční školitel a hodnotitel programu DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu)

Spoluzakladatel a organizátor projektu No limits - Himalaya

Autor cestovatelského blogu Vostudas

V průběhu téměř šestileté činnosti v této oblasti jsem spolupracoval a vystupoval na těchto místech:

Přednášky a besedy pro školy:

 • 20.zš Brojova ulice, Plzeň -Cesta do Himálaje
 • 25.zš Chválenická ulice, Plzeň- Himálaj, Afrika
 • 11.zš Baarova, Plzeň - Den s Afrikou, celodenní akce
 • Střední odborná škola ochrany osob a majetku, Plzeň- Indie, Kongo, Kanada
 • Střední průmyslová škola stavební, Chodské nám. Plzeň- Indie, Kongo, Kanada
 • Zš nám.Curieových, Praha - Sluneční škola v Himálaji
 • 1.zš Litomyšl- Himálaj, Afrika -celodenní program
 • Zš a mateřská škola Nečtiny- Nový Zéland
 • 13.Zš Brno- Cesta do Himálaje
 • Mú Slovany, Plzeň- příměstský tábor Slovany- Indie, Kongo, Kanada
 • 2.zš Schvarzova, Plzeň - Cesta do Sluneční školy odkaz 2012, 2013, 2015
 • Sportovní a podnikatelská škola, Plzeň - DR Kongo, Humanitární a rozvojová pomoc
 •   Základní škola Tymákov - Kanadskou divočinou
 • Církevní střední odborná škola Spálené Poříčí- Cesta do Himálaje
 • Základní škola Tymákov - Indie
 • Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Plzeň - Putování se zvukem
 • Komunitní škola Plzeň - Koventýnka - Indie a Tibet
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň - DR Kongo
 • Masarykovo gymnázium Plzeň - Indická Himálaj
 • Přírodovědecká fakulta UK- Světoběžník - Indie 2016
 • ZŠ a MŠ Horšice, přísp. org. Horšice - Projektový den Afrika

Pro veřejnost a firmy:

 • Městská knihovna Boženy Němcové, Domažlice
 • Divadlo Pod lampou, Plzeň
 • M-klub, Plzeň
 • MU Plzeň Slovany,
 • Svaz důchodců MÚ Slovany
 • Čajovna u Pekla, Plzeň
 • Dobrá čajovna, Plzeň
 • Čajovna Kutná hora
 • Festival Kolem světa, Praha
 • Festival Letem světem, Plzeň
 • L-klub, Plzeň
 • Kulturní centrum Spirálka, Domažlice
 • Turistické a informační centrum Kdyně
 • Kino Čakan, Domažlice
 • Spirálka, Domažlice
 • Kulturní a komunitní centrum Přeštice
 • Muzeum Nečtiny, Nečtiny
 • Čajovna v síti, Praha
 • Rock n Wall, Plzeň
 • Město Spálené Poříčí
 • UKZUZ Plzeň
 • Čajovna Mezi stromy, Brno
 • Brána k dětem, Brno
 • Čajovna Dharmasala, Praha
 • Inspirála, Plzeň
 • Skautský institut v Praze
 • Čajovna Dharmasala, Praha
 • Festival Nana, Týnec nad Labem
 • Klub cestovatelů Brno
 • Pilshub, Plzeň

Výstavy:

 • Divadelní klub, Plzeň- fotografická výstava- Život na střeše světa
 • Mazhaus plzeňské radnice- fotografická výstava- Demokratická republika Kongo
 • Plzeňská radnice- fotografická výstava- Život na střeše světa
 • Čajovna Kutná hora- fotografická výstava- Život na střeše světa
 • Obvodní knihovna Skvrňany- fotografická výstava- Život na střeše světa
 • KD Šeříková, Plzeň-fotografická výstava- Život v západní Kanadě
 • Obvodní knihovna Skvrňany- fotografická výstava- Demokratická republika Kongo
 • MKS Přeštice - fotografická výstava- Ze života v západní Kanadě
 • Muzeum Nečtiny, Nečtiny - Kanada
 • SPŠE Plzeň- Letem světem - výstava Kanadskou divočinou a Indie
 • Muzeum Nečtiny, Nečtiny - Himálaj a sever Indie

Jiné akce

 • CESTA hudby - hudebně meditační setkání - Brno- knihkupectví Rituál
 • Muzikoterapie - Obvodní knihovna Skvrňany- Plzeň- Putování se zvukem za hranice všedních dní
 • Turistické a informační centrum Kdyně- Hudební doprovodné vystoupení
 • Muzikoterapie - Brána k dětem, Brno -odkaz
 • Koncert Cesta hudby, Plzeň- plakát ke stažení
 • Muzikoterapie -Knihovna Rituál, Brno - Putování se zvukem za hranice všedních dní
 • Expediční workshop a přípravné kurzy No limits Himalaya
 • Muzikoterapie -Inspirála Plzeň - Putování se zvukem za hranice všedních dní
 • Muzikoterapie -Totem Plzeň- Putování se zvukem za hranice všedních dní
 • Muzikoterapie -Spirála Plzeň - Putování se zvukem za hranice všedních dní
 • Srpen 2016 - Organizace a průvodcování v Malém Tibetu - No limits Himalaya (součástí též půlroční předodjezdová příprava studentů expedice)- ve spolupráci s klubem cestovatelů Plzeň

Za podpory a spolupráce s

 • Plzeň město - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
 • Městské kulturní středisko Přeštice
 • Obec Nečtiny - regionální muzeum Nečtiny
 • UMO 2 - Slovany