Objednávka přednášky z aktuální nabídky

Zde prosím vyplňte potřebné informace k požadované akci.

Na místě v hotovosti - proti vystavené faktuře
Na místě v hotovosti - proti příjmovému dokladu
Výběrem hotovosti od žáků 35kč/os na místě-minimální počet 55 žáků (pouze pro 45 nebo 90min.program)
Převodem na základě vystavené faktury (10 dní splatnost po programu)
Jinak (specifikujte na konci)