Putování napříč západní Kanadou

02.03.2017 13:40

Společně navštívíme hornaté, lesnaté i pobřežní skalisté oblasti západní Kanady plné divoké zvěře, medvědů grizzly, pum a vlků. Tato rozlehlá krajina je plná mystických stop dávných indiánských civilizací. Některé z nich si přiblížíme a povíme si o jejich tradicích. Součástí přednášky je i prezentace předmětů původních indiánských obyvatel, jejich umění a literatury.

Všichni tvorové v našem citlivém ekosystému jsou úzce propojeni a člověk není výjimkou. Staří indiáni si byli tohoto úzkého propojení vědomi, a to se zrcadlí v jejich kulturním dědictví. Povíme si i o tom, jak lidé ovlivňují tuto rovnováhu a na co by měli brát větší zřetel. Navštívíme bizoní farmu, vlčí útulek a záchrannou stanici pro orly. Řekneme si o životě medvědů a vlků a naučíme se, jak žít a přežít v jejich blízkosti.

Přednášku lze rozšířit o seznámení s šamanskou kulturou původních obyvatel, přiblížení a vysvětlení obřadů, zpěvů, indiánské mytologie. Společně se naučíme indiánskou píseň a zahrajeme na šamanský buben. V případě venkovní akce je možné ozkoušet střelbu z indiánského luku a naučit se tradiční způsob rozdělávání ohně.

Délka trvání cca 1,5-2h.

Obsah programu pro školy:

- interaktivní hra indiánské povídky

- fotografická projekce

- video projekce

- kreativní workshop (výroba indiánských masek)

- zpěv tradiční indiánské písně a hra na šamanský buben

- prohlídka artefaktů

- při zajíštění venkovního prostoru možnost střelby z tradičního luku (zajistím terčovnici, luk, šípy a instruktáž), zkoušení rozdělání ohně indiánskou technikou, výroba indiánského pečiva tradičním způsobem.

 

Fotografie z proběhlé akce: