Nejen přírodní krásy Rovníkové Ariky

02.03.2017 13:37

Navštívíme úžasná zákoutí Rovníkové Afriky. Poznáme zelené rovníkové pralesy plné zvěře, rostlin, vzácných goril i měsíční krajinu činných sopek, jako je například aktivní Nyiragongo, do jejíhož kráteru nahlédneme. Navštívíme vesnice v deštných lesích i prašná města.

Podíváme se do obydlí místních lidí, pohovoříme o jejich zvycích, navštívíme tradiční svatbu i nedělní mši v kostele. V čem jsou tito lidé odlišní od nás a v čem jsou stejní?

Na závěr se naučíme jednoduchou tradiční africkou píseň a za doprovodu kytary ji společně zazpíváme.

 

Délka trvání cca 1,5-2h.

Obvyklý program pro školy:

- interaktivní hra africké pohádky

- fotografická projekce

- video projekce

- kreativní workshop(výroba afrických masek)

- zpěv tradiční africké písně

Fotografie z proběhlé akce: