Konstelace protkané kouzlem zvuku - Zrušeno

26.11.2016 09:00

 

Co seminář účastníkům přináší:

Dvoudenní program zaměřený na probuzení vnitřní síly. Máte možnost podívat se do hloubky na své téma – zdravotní, partnerské, rodinné, pracovní. Uvidět obrazy svého vlastního nitra i širších souvislostí z rodu. Uzdravení situací a postojů. Pocítění SÍLY svého rodu. Podporu pro změny v životě. Úlevu, radost, novou energii, uzemnění, odpuštění, léčení, rozšíření vědomí, větší citlivost, změnu myšlení, vystoupení ze starých vzorců.

Naučíte se pracovat s uvolňováním stresu, napjetí v našem těle a mysli skrze vibrace, zvuky, zpěvem. Prostřednictvím manter a léčebných písní budete mít možnost v sobě probudit inspirativní, ochranou nebo lečebnou energii. V kombinaci s konstelační terapií tak dostáváte nevídanou možnost překonat mnohé překážky, bloky a omezení.

  

Rodinné konstelace a pohyby duše umožňují v kruhu lidí nahlédnout do nitra člověka a uzdravit to, co jsme podvědomě doteď neviděli. Přijetím pravdy obrazu konstelace se potom i v životě proměňují nespokojenosti, nemoci a vztahy. Konstelace odhalují vlivy skrytých sil v našich rodinných systémech a tvoří prostor pro znovunalezení síly. Budeme se zabývat osobními tématy, která si donesou sami účastníci. Přijít může kdokoliv s odvahou podívat se na své téma až do rodových souvislostí. Přijít může i kdokoli bez „svého“ tématu podpořit kruh a vidět. Včas přihlášení účastníci budou mít prostor pro vlastní konstelaci. Dostanete bližší informace o platbě a jak se na dvoudenní seminář připravit.

  Program:

 Sobota 26.11 od 9:00 do 18:30h

  9:00 - 10:00 Relaxace, blok muzikoterapie

10:00 - 12:00 Konstelace

12:00 - 13:00 Přestávka, oběd,

13:00 - 14:00 Blok muzikoterapie

14:00 - 18:00 Blok konstelace

18:00 - 18:30 Závěrečná relaxace, zpěv

 

Neděle 27.11 od 9:00 - 14:00 h

  9:00 - 10:00 Relaxace, blok muzikoterapie

10:00 - 13:00 Konstelace

13:00 - 14:00 Muzikoterapie, závěrečná relaxace, zpěv, ukončení semináře

16:00 - 18:00 Přednáška o Cestě do Ladakhu - promítání fotek, vyprávění, amatérský film Doteky Himalájí nahraný v Indii při cestě se skupinou v září 2016

18:00 - 20:00 informační schůzka pro zájemce k Cestě do Nepálu na jaře 2017
 

                                             Lektoři:  Mgr. Markéta Černocká - konstelace
                                                             
Bc.Štěpán Pastula - muzikoterapie

         

Na shledání na Cestě se těší Markéta a Štěpán

Kde:  Dům u Slunce, Na Roudné 1, PLZEŇ

Cena víkendového kurzu:    1.600 Kč

V přestávkách bude podáváno drobné občerstvení v podobě čaje, kávy a sladkostí.
Oběd si zajistí každý účastník sám.

Organizace a přihlášky:

Štěpán Pastula, 606 896 548, steve.p25@gmail.com

www.stepas.cz